ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология сериясы

 • Ергалиев Г.К., Пирогова Т.Е.

Шыңғыс жотасының (Шығыс Қазақстан, Арқалық зонасы) ортаңғы кембрий Чингистау свитасының палеонтологиясы мен стратиграфиясы бойынша жаңа мəліметтер 5-9

 • Нигматова С.А., Косенко А.А., Джуманов С., Усинова А.Б., Шермахан Б.

Қаратау юра көлі: флора мен фауна қазбаларының бірегей орналасуының қазіргі жағдайы 10-23

 • Курчавов А.М., Хамзин Б.С.

Солтүстік жəне Орталық Қазақстан каледондық орогенді құрылымдарындағы басты кенжаралу деңгейлері 24-34

 • Омірсеріков М.Ш., Агата Душмал-Черничкевич, Исаева Л.Д., Асубаева С.К., Тогизов К.С.

Кенбақылаушы факторларды сараптау негізінде сирекметалды кенорындар қорын болжау 35-43

 • Серых В.И., Макат Д.К.

Орталық Қазақстандағы мыс-порфирлі кенорындарының геотектоникалық позициясы жайында 44-53

 • Борисенко Г.Т., Бижанова Г.Д.

Geolog бағдарламасын қолданып ҰГЗ диаграммаларын кешенді интерпретациялау 54-65

 • Митрофанова А.Н., Калита Р.Ш., Абитбаева А.Д., Уксукбаева С.А.

Трансқазақстан каналының орталық бөлігі аумағының геоморфологиялық жəне инженерлік-геологиялық жағдайларын талдау 66-71

 • Мухамеджанов М.А., Макыжанова А.Т., Кулагин В.В.

Қазақстанның жерасты суларын пайдалану перспективтi объектілердi негiздеу жəне анықтау, жер суару, жемшөп өндiрiсi мен жайылымдық жерлердi суландыру 72-83

 • Кан С.М., Мұртазин Е.Ж., Еділханов А.М.

Маңғышлақ түбегінің газ жəне мұнай кен орындарының қабатты-ілеспе суларында сирек микроқұрамдастардың таралуы туралы 84-94

 • Шарапатов А., Шаяхмет М.

Мұнай-газды каспий маңы ойпатында аэромагниттік əдісті тиімді қолданудың физикалық-геологиялық негіздері 95-99

 • Нарбаев Т.И., Заурбек А.К., Нарбаев М.Т., Нарбаева К.Т.

Ағынсыз өзендердің алаптарындағы су қоймалардың параметрлерін түзетудегі негізгі ғылыми-техникалық жəне əдістемелік жетілдірулер (Іле өзені алабының мысалында) 100-113

 • Квятковский С.А., Кожахметов С.М., Оспанов Е.А., Семенова А.С., Сейсембаев Р.С.

Алтын құрамды коллекторлы штейндерді тотықтырып күйдіру 114-121

 • Салыбекова В.С., Калитов Д.К., Завалей В.А., Рахимов Т.А.

Алты валентті хром жерасты суларын тазалауда қолданылатын ішкі қабат əдістері 122-128

 • Соколовская Л.В., Квятковский С.А., Семенова А.С., Ким Л.П., Сейсембаев Р.С.

Тотыққан қорғасын-мырышты баритті кенінің күйіндісін сульфидті-сілтілі ерітінділеудің заңдылықтары 129-142

 • Ратов Б.Т., Федоров Б.В., Сабиров Б.Ф., Қорғасбеков Д.Р.

Терең ұңғымалардан керн алу үшін эжекторлы желінің көрсеткіштерін зерттеу 143-150

 • Кенжалиев Б.К., Кульдеев Е.И., Абдулвалиев Р.А., Позмогов В.А., Бейсембекова К.О., Гладышев С.В., Тастанов Е.А.

Қазақстан алюминий саласының болашақ дамуы 151-160

 • Кулагин В.В., Умбеталиев Д.Б., Əуелхан Е.С., Мақыжанова А.Т., Қаратаев Д.С.

Шынгелді массивінің суарылатын жерлерінде су үнемдейтін технологияны қолдану жағдайында грунт суларының сулы-тұзды балансы 161-174

 • Ситько Е.А., Сукуров Б.М., Оспанов Е.А., Медведев О.С.

Балқаш мыс зауытының конвертерлі қожын термоөңдеу əдісінің оның құрылымы мен фазалық құрамына əсері 175-184

 • Жексембаев Е.Ш., Муртазин Е.Ж., Токарев И.В., Кабиев А.Т.

Алакөл ойпатындағы азот термо-минералды суларының гидрогеохимиялық ерекшеліктері (Шығыс Қазақстан) 185-197

 • Сулейменов И.Э., Мун Г.А., Пак И.Т., Кабдушев Ш.Б., Кенесова З.А., Копишев Э.Е.

Полиэлектролитті гельдердің контактіленген кезде концентрацияны қайта бөлінуі суды тұщыландырудың жаңа технологиясы 198-205

 • Айтчанов Б.Х., Войчик В., Тергеусизова А.С.

Оптикалық талшықты созу процесін басқару жүйелері жəне оны өндірудің инновациялық технологиялары 206-212

 • Байшекеев А.Д., Рау А.Г.

Қызылорда облысында жоңышқаны дренажды-қашыртқы су арқылы суару технологиясы 213-215

 • Салихов Т.К., Салихова Т.С., Халел Г.К.

Батыс Қазақстан облысында жобаланған «Бөкейорда» мемлекеттік табиғи резерват территориясының геоэкологиялық сипаттамасы жəне рекреациялық əлеуеті 216-227

 • Сейтмұратов А.Ж., Жарылғапова Д.М., Медеубаев Н.К., Ибраева А.А.

Аса күрделі шекаралық шарттар кезіндегі пластиналар тербелісінің қолданбалы есебі 228-235

 • Арипбаева А.Е., Мырхалыков Ж.У., Шапалов Ш., Суйгенбаева А.Ж., Куспангалиева Х.К., Ерниязова К.К., Махамбетов М.Ж., Утешкалиева А.М., Сакпарова А.К., Такибаева Г.А.

Арынды өрт түтіктін беріктік сипаттамаларын арттыру жолдары 236-240

 • Шапалов Ш.К., Арыстанова С.Д., Tлеуов A.С., Битемирова A.E., Keримбаевa K.З., Адырбекова Г.М., Куспангалиева Х.К., Махамбетов М.Ж., Кенжалиева Г.Д., Алтыбаев Ж.М.

Фосфорқұрамдас шламдардың сорбциялық тазалау үшін вермикулитерды пайдалану мүмкіндігі 241-244

 • Құралбаев З.Қ., Таурбекова А.А.

Аса тұтқырлы сұйықтың жіңішке арнадан ағып шығуының математикалық моделі 245-255

 • Телтаев Б.Б.

Асфальтбетон жамылғысының шаршау деструкциясы. 1. Өзіндік ұйымдасу жəне механикалық түсіндіру 256-275

 • Сейтмуратов А.Ж., Медеубаев Н.К., Мəделханова Ə.Ж., Қайынбаева Л.С., Жүзбаева А.М.

Тербелістің гиперболлалық типтес теңдеуін декомпозиция тəсілімен шешу 276-283

 • Телтаев Б.Б.

ау жыныстарының жол құрылысындағы маңыздылығы 283-292

Бас редактор бағаны

FacebookTwitterMixxVimeo

Біздің журнал

Күнтізбе

« Наурыз 2019 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31