ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология сериясы

 • Сейтмуратова Э.Ю., Гоганова Л.А., Ляпичев Г.Ф., Марфенкова М.М., Жаймина В.Я., Сайдашева Ф.Ф., Баратов Р.Т., Даутбеков Д.О.

Тас көмір жəне пермь – Қазақстан континенталды қыртысы құралуын тəмамдайтын этап     5-19

 • Жаймина В.Я.

Қарамұрын стратодеңгейлері мен кеннің минералдануы (Оңтүстік Қазақстан)     20-34

 • Скринник Л.И., Кошкин А.В., Аманбаев Р.А., Булегенов К.У., Силачев И.Ю., Гадеев Р.Р., Перевозов С.В., Плехова К.Р.

Үлкен Алматы өзенінің (Солтүстік Тянь-Шань) жоғарғы ағысындағы алтындылығы жайлы сұрақтар     35-42

 • Аубакиров А.А., Жамауов Ж.Қ., Аймағамбетов М.Ө., Панкратов В.Ф., Есқожа Б.А.

Каспий маңы ойпатының оңтүстік-шығысында жоғарғы девон құрылымын геологиялық зерттеудің алғашқы нəтижелері     43-55

 • Фазылов Е.М., Мусина Э.С.

Кендерлі кенорнының жанартау тектік-шөгінді фациялары, ортаңғы-кейінгі тасты-көмірқабаттары жəне жанғыш тақтатастар қабаттарының құрылудағы рөлі     56-64

 • Вялов В.Д., Кан С.М., Құрманғалиева Ш.Г.

Шонжы-Дубун шоқысының шөгінді құндағының геотермалды өрісі     65-76

 • Крупа Е.Г., Романова С.М.

Оңтүстік-Қазақстан облыстық аймағындағы Арыс өзені мен су қоймасының гидрохимиясы     77-89

 • Исабеков Р.Б., Итемен Н.М., Курмангалиева Ш.Г.

 Табиғи тұздықсулардан стронцийді алу технологиясын талдау    90-97

 • Maшеков С.A., Aбсадыков Б.Н., Нуртазаев А.Е., Maшекова A.С., Нугман E.З., Рахматуллин M.Л., Полещук A.И.

Бойлық-сыналы орнақта жолақтарды илемдеу процесін компьютерде модельдеп аса ауыр жүктелген элементерінің беріктігін есептеу     98-107

 • Ибраев А.Т., Сағындық Ə.Б.

Қорапты катод линзасының аберрациялық коэфициенттеріне есептік зерттеу     108-114

 • Алтынбек Ш.Ч., Болотова Л.С., Байқоңырова Ə.Ө.

Алтынды поликомпонентті ерітінділерден өндіру барысында анионалмастырғыш шайырлардың алтынға қатысты сорбциялық сипаттамаларын зерттеу     115-122

 • Билецкий М.Т., Ратов Б.Т., Байбоз А.Р.

Бұрғылау ерітіндісінің тұтқырлығының шартты жағдайда автоматты түрде өлшеудің ғылыми дəлелденуі     123-132

 • Сүрімбаев Б.Н., Байқоңырова Ə.Ө., Болотова Л.С.

Қазақстан Республикасындағы алтынқұрамды өнімдерді қарқынды цианирлеу үрдісінің дамуының болашағы     133-141

 • Азаматов Б.Н., Ожикенев Қ.А., Азаматова Ж.Қ.

Дизельді қозғалтқыштар үшін каталитикалық СВС-блоктарда палладийді қолданудың тиімділігін бағалау     142-147

 • Телтаев Б.Б.

Асфальтбетон жамылғысының шаршау деструкциясы. 2. Термодинамика     148-169

 • Федоров Б.В., Ратов Б.Т., Шарауова А.Б.

Өзень мұнайгаз кен орнын PDC қашауы мен ұңғыны бұрғылаудың моделі     170-176

 • Шевко В.М., Айткулов Д.К., Атамкулов Б.Б., Избасханов К.С., Найманбаев М.А.

Ащысай кен орнының кедей оксидті кендерін кешкнді электротермиялық қайта өндеу     177-183

 • Бирюкова А.А., Вакалова Т.В., Джиеналыев Т.Д., Тихонова Т.А.

Мұнай-газ өнеркəсібі үшін Қазақстан шикізатынан керамикалық проппантар     184-191

 • Онаев М.И., Уласюк С.М., Найманбаев М.А., Маркаев Е.К., Касымжанов К.К.

Ильменитті хромы бар концентраттан темір мен хромды алу     192-199

 • Найманбаев М.А., Лохова Н.Г., Квятковская М.Н., Балтабекова Ж.А., Баркытова А.Е.

Гидратты диоксид титанының термоөңдеу процессі кезіндегі фазалық өзгерісі     200-207

 • Бахтаев Ш.А., Бочкарева Г.В., Мусапирова Г.Д.

Тəждеуші разрядтағы микроөлшемдерді жанаспай өлшеуіштер     208-218

 • Қожа Е., Смағулов Д.У., Ахметова Г.Е., Қомбаев К.К.

Болатты электролитті-плазмалық өңдеуге арналған лабораториялық қондырғы    219-224

 • Байконуров Е.Г., Усольцева Г.А., Чернышова О.В., Дробот Д.В., Акпанбаев Р.С.

Минералды қышқылдар ерітінділерімен ЖС32-ВИ никельқұрамды қайталама қызуға берік қорытпасы еру ықтималдылығының термодинамикалық бағасы    225-232

 • Абдурахманов А.А., Бахтаев Ш.А., Боқанова Ə.Ə., Матаев У.

Үйдегі ауаның құс фабрикасы құрылғыны тазалауға арналған    233-236

 • Адильбаева Т.Е., Таловская А.В., Язиков Е.Г.

Қар жинау негізінде қарағанды қаласы жылу электр станциясының (ЖЭС-3) төңірегіндегі аэротехногенді ластануды бағалау (Қазақстан Республикасы)    237-247

 • Мырхалыков Ж.У., Бажиров Т.С., Кемалов А.Ф., Кемалов Р.А., Сырманова К.К., Боташев Е.Т.

Битумды оқшаулағыш материалдарын кешенді түрлендіру технологиясы    248-257

 • Салихов Т.К.

Батыс Қазақстан облысында жобаланған «Бөкейорда» мемлекеттік табиғи резерват аумағының топырағына жүргізілген далалық жəне мониторигтік зерттеулері    258-269

 • Оздоев С.М., Машрапова М.Ə.

Арыстан кенорнының геологиялық құрылымы жəне өнімді қабаттарының мұнайбергіштігін арттыру əдістері    270-275

 • Оздоев С.М., Тілеуберді Н.

Солтүстік Қарамандыбас кенорнының мұнай өндірісі қорын арттырудың геологиялық алғышарты   276-280

Бас редактор бағаны

FacebookTwitterMixxVimeo

Біздің журнал

Күнтізбе

« Шілде 2019 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31