ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология сериясы

 • Фазылов Е.М., Приходько Д.Е., Мусина Э.С., Кубашева К.Т.

Фациально-палеогеографические условия накопления соленосных толщ позднего девона Сырдариинского осадочного бассейна        5-16

 • Шабанова Т.А., Глаголев В.А., Фатчева А.В.

Графит графан/графен топтарын бірі        17-19

 • Силачева Н.В., Кулбаева У.К., Кравченко Н.А.

Қазақстан аумағын топырақ үдеуінің ең жоғарғы деңгейінде ықтималдықпен жалпы сейсмикалық аймақтау       20-29

 • Шестаков Ф.В.

Конденсациялық кеніш суы      30-35

 • Бекенова Г.К., Степанов А.В., Долгополова А.В., Seltmann R., Левин В.Л., Байсалова А.О.

Жоғарғы еспе сирекметалды кенорнындағы титанқұрамды минералдардың ерекшеліктері (Шығыс Қазақстан)      36-54

 • Степанец В.Г., Левин В.Л.

Солтүстік Ұлытау Қараторғай кешенінің пикрит диабазды жəне шпинельді пикрит топтарының минералдық құрамы мен салыстырмалы сипаттамасы (Орталық Қазақстан)       55-68

 • Əжғалиев Д.К.

Каспий маңы бассейнінің шығыс өңірінің палезойлық кешеніндегі карбонаттықабаттар      69-78

 • Садыкова А.Б., Сыдықов А., Стихарная Г.Г., Данабаева А.М.

Алматы қаласы территориясының бастапқы сілкінгіштігін микроаудандауға байланысты ықтималдылығын бағалау      79-92

 • Порядин В.И. , Абсаметов М.К., Аденова Д.К.

Қазақстанның экономикасын ұзақ мерзімді кезеңде сумен қамтамасыз ету проблемаларын шешу үшін жерасты суларының ресурстарын басқару      93-102

 • Калугин О.А., Искандеров Р.Р.

Грунт сулары минерализация көрсеткіштері өнеркəсіптік аймақтың су деңгейінің көтерілу индикаторы ретінде      103-108

 • Медеу А.Р., Мальковский И.М., Толеубаева Л.С.

Трансқазақстандық канал – Қазақстан Республикасын тұрақты сумен қамтамасыз етудің стратегиялық приоритеті     109-120

 • Абсаметов М.Қ., Оношко М.П., Шагарова Л.В., Мұратова М.М.

Мұнай өнімдерімен ластанған геологиялық ортаны оңалту бойынша пилотты сараптамалық жүйені əзірлеу жəне пайдалану      121-131

 • Шевко В.М., Айткулов Б.Д.,Айткулов Д.К., Каратаева Г.Е., Аманов Д.Д., Бадикова А.Д.

Белогорск кен орнының кендерінен ферроникельді алу      132-140

 • Насиров Р.Н., Слюсарев А.П., Саматов И.Б., Баймұқашева Г.К., Насиров А.Р.

Каспий маңы ойпаты мұнай-газ ұңғымаларының геологиялық қабаттарындағы доломитті анықтауға ЭПР-спектроскопияны қолдану      141-148

 • Кан С.М., Берстенев С.В.

Оңтүстік Маңғышлақтың мұнай жəне газ кенорнының қабаттық сулардан литийді алу технологиясы     149-155

 • Мұстафаев Ж.С., Қозыкеева Ə.Т., Тұрсынбаев Н.А.

Шекаралас өзен балабының су қорларының экологиялық қызметінің қалыптасу нəтижесіндегі суғармалы егістік жердің шектелген-мүмкіншілігі бағалаудың əдістемелік негізі      156-170

 • Долбешкин М., Пузиков Е., Поветкин Р.

Орталық Азиядағы трансшекаралық Іле-Балқаш өзені бассейнінің моделдеу     171-180

 • Салихов Т.Қ., Байков К.С., Салихова Т.С., Сарсеңғалиев Р.С., Нұрғалиева Г.Ж., Кушенбекова А.К., Аюржанаев А.А., Алибаева М.Т.

Батыс Қазақстан облысында жобаланған «Бөкейорда» мемлекеттік табиғи резерват аумағындағы мал азығына арналған жерлерін геоэкологиялық тұрғыдан бағалау     181-189

 • Букаева А.З., Нурымов Е.К., Поветкин В.В., Хандожко А.В.

Исследования применения сверхзвуковых термоструйных инструментов в технологических процессах и производствах     190-201

 • Айтчанов Б.Х., Корченко А.Г., Терейковский И.А., Бапиев И.М.

Классикалық нейрожелілік модельдерді жəне ақпараттық жүйелердің желілік ресурстарына шабуылдарға қарсы əрекет əдістерін пайдалану келешектері     202-212

 • Журинов М., Кожабеков С.С., Абильмагжанов А.З., Ивнаов Н.С., Тилепберген Ж., Кыдырбаева У.

Резервуарлардағы мұнайдың реологиялық қасиеттерін жақсартуға жəне резервуар түбіндегі шөгінділерді ингибирлеуге арналған депрессорлық присадкалардың қолданысы     213-219

 • Стацюк В.Н., Айт Сауык., Журинов М.Ж., Фогель Л.А., Абрашов А.А.

Платина жəне шыны көміртекті электродтардағы НТФ жəне ОЭДФ фосфонды қосылыстарының электродтық реакциялары     220-226

 • Бектуреева Г., Шапалов Ш., Байболов К.С., Изимова Р., Адманова Г., Султамуратова З., Умбеткулова А., Жуматаев Ш., Махамбетов М., Нурмуханова Г.

Тағам қалдықтарын өңдеудің кешенді технологиясын жасау     227-237

 • Жантасов К.Т., Досалиев К.С., Босак В.Н., Шапалов Ш.К., Байболов К.С., Усенкулов Ж.А., Кунанбаева Я.Б., Наукенова А.С., Туленов А.

Қорапша түріндегі жол төсенішінің материалдары     238-243

 • Құрбаниязов С.К., Шалабаева Г.С., Əбдімүтəліп Н.Ə., Тойчибекова Г.Б., Əріпжан Г.Ж.

Цеолиттердің негізгі қасиеттері мен олардың əртүрлі салада қолданылуы     244-248

 • Кенжалиев Б.К., Омарова С.А., Манапова А.И., Темирова С.С., Плехова К.Р., Сукуров Б.М., Квятковская М.Н., Жумабекова Г.К., Аманжолова Л.У.

Күлқождан тас қалыптау алу     249-254

 • Көлдеев Е.И., Бондаренко И.В., Тастанов Е.А., Абдулвалиев Р.А., Темірова С.С., Əбдікерім Б.Е.

Белсендірілген диатомиттер – Қазақстан Республикасының өнеркəсібін дамыту үшін көп мақсатта қолданылатын инновациялык материал     255-261

 • Солоненко В.Г., Махметова Н.М., Квашнин М.Я., Бекжанова С.Е.

Жылжымалы құрам əсеріндегі рельстің кернеуін анықтау     262-269

 • Мырхалыков Ж.У., Бажиров Т.С., Кемалов А.Ф., Кемалов Р.А., Сырманова К.К., Боташев Е.Т.

Экологияға техногендік əсерін төмендету мақсатында полимерлі материалдарды толықтырғыш рөліндегі күкірттің баяулатқыш қабілеттілігін бағалау     270-276

 • Коробкин В.В., Саматов И.Б., Тулемисова Ж.С.

Оңтүстік Қазақстан таy-кен өнеркəсібінің құрылыс тас өндіру қалдықтардан керамзит жасауға алынған материалдардың кондициялары     277-282

 • Əбдуғалиева Г.Ю., Қайрақбаев А.К., Абдрахимов В.З., Иманғазин М.Қ.

Күйдірудің əр түрлі кезеңдерінде керамзиттің фазалық ауысуларын электрондымикроскоптық зерттеулер    283-289

Бас редактор бағаны

FacebookTwitterMixxVimeo

Біздің журнал

Күнтізбе

« Наурыз 2019 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31