ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология сериясы

http://turizm-hit.ru/

Металлогендік дамудың қазіргі үрдісі   5-12

Пайдалы қазбалар кенорындары болжауларының жаңа технологиясы (соққылы-жарылысты тектоника және Жерді арақашықтықтан зерделеу мәліметтері тұжырымдамасы негізінде)   12-35

Шоқ-Қарағай кенорнының (Солтүстік Қазақстан) үгілу қабатындағы сирек жерлер   35-41

Ерейментау-Нияз кристалды массивінің базит-гипербазит платиналы кешендері (Орталық Қазақстан)   42-56

Оңтүстік-Торғай бассейнінің Арысқұм батыс бөлімі және Жіңішкеқұм грабен-синклинальдеріндегі антиклинальды емес тұтқыштарының болжамы  57-68

Арасан-Құндызды сорының емдік балшықтары және олардың генезистерінің кейбір аспектілері   69-78

Солтүстік-Шығыс Донбасс шахтасын жою кезіндегі эколого-рдиометрлік зерттеулер нәтижесі    79-85

Мегаполистің қоршаған орта жағдайына мониторинг жүргізу үшін веб-сайттың жобалаудың үлгілері мен әдістерін құру     85-91

Физикалық географиялық пәндер жүйесіндегі рельеф ілімі және оның даму ерекшеліктері    92-98

Вернен, Шелек, Кемендегі жер сілкінулерінің кіндік белдемдері арқылы өтетін геотраверстер бойындағы литосфераның Р-жылдамдық моделдері  99-107

Ш. Ш. Уәлихановтың география ғылымына қосқан үлесі    108-113