ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология сериясы

  • Дильмухамедова Н.Р., Нигматова С.А., Петрова Т.А., Авулов З.

Оңтүстік Торғай мұнай-газ өңіріндегі юралық шөгінділердің жетекші палинологиялық кешендерінің      5-18

  • Беспаев Х.А., Парилов Ю.С., Гребенников С.И., Мукаева А.Е.

Күлүжүн кен алқабының алтындылығының (болашағы Батыс калба)     19-33

  • Степаненко Н.И., .Панкратова Н.Л. ,, Дюсембаева К.Ш., Майлянова Е.Н.

Жоғарғы Ырғыз кенді даланың (Батыс Қазақстан) геологиялық кұрылымы мен кендену болашағының өзгешеліктері     34-41

  • Павлова З.Н., Левин В.Л., Котельников П.Е., Омарбекова А.Е.

Қорғасын-висмутты сульфотұздардың жаңа минералды түрлері     42-45

  • Шабанова T.A., Глаголев В.А.

Көміртегінің белдемдік құрылымдылығы    46-51

  • Боранқұлова Д.М., Жасаралова А.Ж., Ермұрзаев С.Н.

Геоморфологиялық жүйе туралы ұғым     52-56

  • Мальковский И.М., Толеубаева Л.С.

Қазақстан Республикасының су қауіпсіздігі: проблемалары жəне шешімдері    57-67

  • Порядин В.И., Акынбаева М.Ж., Аденова