ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология сериясы

 • Степанец В.Г.

Тектұрмас призмалы офиолитінің геодинамикалық лауазымы (Орталық Қазақстан). 2-Бөлім 6-21

 • Парагульгов Х.Х., Парагульгов Т.Х., Мусина Э.С.

Шығыс Орал, Тянь-Шань жəне Орталықтың Қазақстанының батысының палеозоид корреляциясы 22-32

 • Өмірсеріков М.Ш., Степаненко Н.И., Исаева Л.Ж., Асубаева С.К..

Ақмая кен орнының модельдік құрылымы жəне оның болжамдық маңызы 33-38

 • Омирсериков М.Ш., Кембаев М.К., Исаева Л.Д., Дюсембаева К.Ш., Slaby Ewa, Асубаева С.К.

Құндыбай кенорны (Солтүстік Қазақстан) мору қыртысының минералогиясы жəне құрылымдық моделі 39-50

 • Əжіғалиев Д.Қ.

Үстірт-Бозаши өнірі мен манғыстау палеозой кешені мұнай-газдылығының болжамы 51-63

 • Шабалина Л.В., Фазылов Е.М., Мусина Э.С., Приходько Д.Е.

Сырдария алқабының геодинамикасы жəне тереңдіктегі құрылымы 64-73

 • Белослюдцев О.М., Узбеков Н.Б., Бахарева Л.Т., Мусаев Е.М.

Электрмагнит өрісінің төмен жиілікті вариацияларын талдау 74-81

 • Турсунова А.А., Сапарова А.А.

Қазақстанның Оңтүстігі жəне Оңтүстік-Шығысы су ресурстарының уақытша тербелісі 82-89

 • Хуснитдинова М.А.

Қазақстан-қырғызстан шекара аралық секторы аумағында табиғатты тиімді пайдалану үшін табиғат қорғау іс-шаралары 90-94

 • Бектенов Н.А., Ергожин Е.Е., Садыков К.А., Байдуллаева А.К.

Мұнай қалдықтары негізіндегі перспективті бетонды материалдар алу əдістері 95-101

 • Генбач А.А., Олжабаева К.С.

Жоғары жылдамдықты киносъемка жəне голография əдісі арқылы электр станцияларының капиллярлық-кеуекті құрылымдардың ішкі қайнау сипаттамаларын зерттеу 102-108

 • Нұрпейісова М.Б., Курманбаев О.С.

Майқайың кен орнындағы геомеханикалық үрдістердің даму заңдылықтары 109-115

 • Көпжасарұлы Қ.

Ақбақай кенішіндегі геомеханикалық процестердің даму заңдылықтары 116-122

 • Жирнова О.В., Тойгожинова А.Ж., Иманбек Б., Жумабек С., Жаханов А., Соммер Н.А., Кулакова Е.А., Сулейменов Б.А.

Парниктік газдар шығарындыларын азайту биогазды жағу электр станцияларының төтенше жағдай диагноз 123-135

 • Бахтаев Ш.А., Тойгожинова А.Ж., Сейтимбетов А.М., Жирнова О.В., Тилеубаева А.А.

Жұмыс жасау аймағында ауаны озондауға арналған құрылғыны автоматтандыруды жүзеге асыру 136-145

 • Сейтмұратов А.Ж., Махамбаева И.Ө., Медеубаев Н.К.

Массивтің қазба маңындағы кернеулі-деформацияланған күйін талдау 146-153

 • Генбач А.А., Джаманкулова Н.О.

Жеке бу көпіршіктері астындағы капиллярлық-кеуектік құрылымның шектік күйі 154-161

 • Телтаев Б.Б., Амирбаев Е.Д.

Түрлі термостаттау ұзақтықтарында битум тұтқырғыштардың реологиялық сипаттарын бағалау 162-172

 • Сарсенбаев Х.А., Хамзина Б.С., Колдасова Г.А., Исаева Г.Б.

Қабатты игеру кезінде ерітіндінің тығыздығын басқару үшін реагенттерге зерттеу жүргізу 173-177

 • Калдыбаева Б.М., Хусанов А.Е., Дмитриев Е.А., Сабырханов Д.С., Абильмагжанов А.З.

Хемосорбциялық аппаратта күкірт сутегі жəне көмірқышқыл газдарының бір уақытта хемосорбциялану кезіндегі фазалар аралық алмасуды модельдеу 178-184

 • Туребекова Г.З., Шапалов Ш., Сакибаева С.А., Жарылкасын П.М., Пусурманова Г.Ж., Сагитова Г.Ф., Есентаева К.Н., Махамбетов М.Ж.

Техникалық резинада өнеркəсібінде мұнай қалдықтарын (шлам мен күкірт) қолдану 185-189

 • Альжанова А.Ж., Битекова А.А., Сулеймбек Г.А., Дубинина Е.С., Туребекова Г.З., Омашева Г.Ш., Наукенова А.С., Шапалов Ш.К.

Ақ портландцемент өндірісінің энергияүнемдеуші технологиясына арналған жаңа шикізаттар 190-194

Бас редактор бағаны

FacebookTwitterMixxVimeo

Біздің журнал

Күнтізбе

« Шілде 2019 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31