ЖАҢАЛЫҚТАР

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

ГЕОЛОГИЯ сериялары

ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

Төлем

«ҚР ҰҒА ХАБАРЛАРЫ. ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР СЕРИЯСЫ» ЖУРНАЛЫНА МАҚАЛА ЖАРИЯЛАУ ТӨЛЕМІ

ҚР ҰҒА Президиумының 15.02.2024 ж. №2 Қаулысына сәйкес төлем мақаланы мақұлдау мен журнал санына қосудан кейін жасалады. Авторға төлем реквизиттерімен хат жөнелтіледі. Егер төлемді ұйым жасайтын болса, келісім-шарт жасау үшін бізге ұйымның реквизиттерін жіберу қажет.

Жарияланым 200 000 теңге:

РОО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

БИН: 031040001035

ИИК: KZ 266 01А 861 029 063 251

АО Народный Банк Казахстана г. Алматы

БИК: HSBKKZKX

Кбе 18

КНП 859