ЖАҢАЛЫҚТАР

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

ГЕОЛОГИЯ сериялары

ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

Төлем

МАҚАЛАНЫ ЖАРИЯЛАУ ТӨЛЕМІ

«ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология және техникалық ғылымдар сериясы» журналына мақала жариялау төлемі

ҚР ҰҒА Президиумының 15.01.2020 ж. № 1 Қаулысына сәйкес төлем мақаланы мақұлдау мен журнал санына қосудан кейін жасалады. Авторға төлем реквизиттерімен хат жөнелтіледі. Егер төлемді ұйым жасайтын болса, келісім-шарт жасау үшін бізге ұйымның реквизиттерін жіберу қажет.

Жарияланым 70 000 теңге.

Әр мақаланың DOI нөмірі - 9000 теңге 

GrossRef мәліметтер базасына әр авторды тіркеу - 1500 теңгеден.

Біздің реквизиттеріміз:

«ҚР Ұлттық ғылым академиясы» АҚҰ

Алматы қ., Шевченко көш., 28.

БИН: 031040001035

ИИК: KZ 406 017 131 000 056 009

«Қазақстан Ұлттық банкі» АҚ

БИК: HSBKKZKX

Кбе 18.