ЖАҢАЛЫҚТАР

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

ГЕОЛОГИЯ сериялары

ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

Журнал туралы

     «ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология және техникалық ғылымдар сериясы»  журналы 1940 жылы құрылған. Журналдың құрылтайшысы және шығарушысы Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым академиясы болып табылады. Журналда мекеме, басылымның ізі, ISSN, eISSN, редакция алқасы, редакциялық саясат, жарияланым этикасы және веб-сайты көрсетілген, әзірленген және бекітілген мұқаба және титулдық беттер бар. Журнал жылына 6 рет шығарылады.

     Журнал мақалалары CrossRef дерекқорында тіркеледі және әр автордың мақаласына DOI - электронды құжаттарға сілтеме жасау және сілтеме жасау үшін пайдаланылатын цифрлық объект идентификаторы беріледі.

     Журнал «Ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамның (NCSTE) Қазақстандық дәйексөздер базасында (KazBC) индекстеледі.

     Журналдың редакция алқасына қазақстандық және шетелдік жетекші ғалымдар кіреді.

     Журнал авторлық басылымдардың ақпараттық ашықтығы мен қол жетімділігі саясатын ұстанады, мақалалар журналдың сайтында үш тілде толық мәтінді қол жетімділікте орналастырылған.

     Журналдың мақсаты - Журнал басымдылық сипаты бар ірі ғылыми зерттеулер туралы хабарламаларды жариялау бойынша пікірталастарға бастамашылық етеді.

     Журналдың міндеттері:

      Бұрын жарияланбаған және басқа журналда жариялау үшін ұсынылмаған түпнұсқа жоғары сапалы ғылыми мақалаларды қабылдау.

     Авторлық құқыққа қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және жариялау этикасы бойынша әлемдік тәжірибеде жалпы қабылданған ережелерге сүйенуге. Мынадай мамандықтар бойынша жарияланымдарды қамтуға бағдарлану: Геология және минералдық шикізатты қайта өңдеу (геология, гидрогеология, тау-кен ісі, минералдық шикізат кендерін байытудың термохимиялық әдістері, география); Мұнай-газ және химиялық зерттеулер (мұнай және газ геологиясы, химия, мұнай мен газды химиялық-технологиялық қайта өңдеу, металлургия). Өнеркәсіптік экология және биоқауіпсіздік (Мұнай және газ кен орындарының экологиясы, өндірістің күкіртті және басқа да улы қалдықтарынан тазарту технологиясы, су бассейні мен топырақты биологиялық тазарту, улы газдарды залалсыздандыру).

     Отандық геологиялық және техникалық ғылым мен практиканың барлық негізгі бағыттары бойынша нәтижелер беру.

     Басылым авторларына сапалы редакторлық және баспа қызметтерін ұсыну.

     Журналдың тақырыптық бағыттары

     Журнал отандық геологиялық және техникалық ғылым мен практика бойынша зерттеулердің кең ауқымын қамтиды.

     Автор төлем жасағаннан кейін PDF форматында  төлем туралы түбіртекті журнал редакциясының электронды мекен-жайына жібереді.